Pieter Noordijke en Catharina Hoek

Let op: opent in een nieuw venster | Afdrukken |

Pieter Noordijke wordt in september 1851 in Scherpenisse geboren als enige zoon in een gezin met nog 7 zussen. Hij was het vijfde kind, terwijl zijn oudste zus Aaltje al veertien was.  Zijn ouders waren Marinus Noordijke en Adriana Mol.

In juli 1882 trouwt hij (31 jaar oud) met Catharina Hoek die op dat moment 19 is. Vijf maanden later komt hun enige zoon Marinus ter wereld.

 

Pieter Noordijke met zoon Marinus en kleinzoon Pieter ca 1930

 

Op de foto zien we rechts Pieter Noordijke (1851-1942) met in het midden Marinus (1882-1963) en links Pieter Noordijke (geb. 1910). Het kind op schoot is waarschijnlijk een kind van Piet. Het viertal zit op een bankje voor de boerderij van Marinus op de Bobbeweelweg. Op basis van andere foto's dateer ik deze foto ergens in de jaren dertig van de vorige eeuw.

Op basis van een aantal kranten berichten weten we bovendien volgende over Pieter:

Zierikzeesche Nieuwsbode 18-12-1894 p 2/4
"Door het kiescollege van den raad der Ned. Herv. Kerk te Scherpenisse zijn tot leden gekozen de heeren J. van de Velde als ouderling en P. Noordijke Mz. als diaken, en zulks ter aanvulling van de vacaturen, ontstaan door het bedanken van de heeren M. van Zuijen en J. Duijnhouwer."

Zierikzeesche Nieuwsbode, 25-02-1905; p. 2/8 
23-2 Door den dijkraad van het calmiteuse waterschap "Scherpenisse" zijn op de voordracht geplaatst ter vervanging van de heer C.D. Bolier (overl.) als lid van het bestuur der Waterkeering, de heeren 1. Christiaan Hartog, 2. Cornlies Hartog, 3. Pieter Noordijke

In 1911 verliest Pieter zijn vrouw.

In 1925 en 1933 wordt hij herkozen voor het kiescollege van de Hervormde Kerk in Scherpenisse. In december 1934 heeft hij ontslag genomen als kerkvoogd.  Over de redenen zijn geen documenten te vinden.

Pieter Noordijke met Plona, 1933

 

In december 1931 wordt zijn eerste achterkleinkind Plona (mijn schoonmoeder) geboren. Hierboven zien we ze samen op een bankje zitten.

In april 1942 overlijdt hij op 90 jarige leeftijd.