Marinus Noordijke en Adriana Mol

Let op: opent in een nieuw venster | Afdrukken |

Marinus Noordijke wordt eind 1814 geboren in Westkerke/Scherpenisse. Hij is de oudste zoon van zijn ouders Pieter Noordijke en Cornelia van As. Vijf jaar later krijgt hij nog een broer Cornelis.

Hij is eerst boerenknecht en later landbouwer. In 1837 trouwt hij op zijn twee en twintigste met Adriana Mol, die een jaar jonger is dan hijzelf. Zij krijgen een groot gezin van 7 meiden en één jongen. Alle kinderen groeien tot volwassenheid op en overleven hun ouders.

In de Zierikzeesche Nieuwsbode van 14-10-1871 lezen we dat M.Noordijke benoemd is tot lid van de dijkraad van het calamiteuze waterschap Scherpenisse.

In 1875 vinden we een oproep om hem in de RAAD (gemeenteraad of dijkraad?) te verkiezen:

 "Medekiezers te Scherpenisse!
Breng met ons op 12 Januarij tot lid van de Raad uwe stem uit op:
M. Noordijke
Hij is iemand geschikt om de gemeente belangen te behartigen.
Eenige kiezers"

(Zierikzeesche Nieuwsbode 7-1-1875, p2)

In 1878 overlijdt zijn vrouw Adriana. Hun jongste kind is dan al 20.

Zelf overlijdt hij in de zomer van 1893. Hij is dan 78 jaar oud.