Bernard en Anna ter Woorst

Let op: opent in een nieuw venster | Afdrukken |

Johannes Bernardus (Bernard) ter Woorst is geboren op 12-09-1870 in Rekken, zoon van Hendricus ter Woorst en Bernardina Gesina Epping. Bij zijn geboorte woont hij op de Ni-je Woerd in Rekken. Bernard trouwde, ten hoogste 29 jaar oud, vóór 1899 met Anna Hilderink, ten hoogste 32 jaar oud. Anna is geboren op 31-01-1867 in Haaksbergen, dochter van Arend Jan Hilderink en Wilhelmina Deetgerink.

Henk Kormelink heeft in ??? in het krantje van Rietmolen een verhaal geplaatst over "Het erve De slatboer en zijn bewoners". Het is een verhaal dat in vijf afleveringen wordt geplaatst.

In de eerste drie afleveringen schetst hij de ontwikkeling van erve Slatboer rond 1750 tot ongeveer 1900. De laatste twee afleveringen zijn hieronder integraal geplaatst:
Hiernaast een kaart van Rietmolen uit 1867 waarop de Slathaar met Brouwers wordt aangeduid.

In 1906 splitste Gerrit Jan Saalmerink het erve de Slatboer in tweeën, zodat hij en zijn zuster het op hun oude dag op een kleiner erf wat rustiger aan konden doen. Hij bouwde daarom in 1907 aan de andere kant van de Flipsweg een nieuwe boerderij in het Slat, waarop nu de familie Luttikholt woont. De oude boerderij van de Slatboer met huis, schuur en grond had Gerrit Jan Saalmerink in 1906 verkocht aan Johannes Bernardus ter Woorst in Graess in Duitsland voor fl 4200,--. Dat was in die jaren nog veel geld. Gerrit Jan Saalmerink verstrekte aan Ter Woorst een hypotheek van fl 4000,- tegen een rente van 4%. Een paar jaar later in 1909 heeft Ter Woorst deze geldlening al aan Saalmerink terugbetaald. In 1907 nam de familie Ter Woorst haar intrek op de Slatboer. Hij, Bernard ter Woorst, was afkomstig uit Rekken. Zij, Anna Hilderink, was afkomstig uit Buurse. Na hun trouwen hadden ze een aantal jaren gewoond op een wönnersplaats in het Duitse Graess, gemeente Wessum. Graess (in het dialect uit te spreken als Groass) ligt ongeveer vijf kilometer ten oosten van Alstätte. In Graess waren ook hun vier oudste kinderen geboren: Hendrik, Anna, Maria en Dina.

In 1908 werd op de Slatboer hun vijfde kind geboren: Mina ter Woorst. Het was toen precies honderd jaar geleden dat er op de Slatboer een kind geboren was.

Toen de familie Ter Woorst op de Slatboer kwam te wonen, was de boerderij geen "lös hoes" meer en had een lengte van vijf gebont. Omstreeks 1916 werd aan de noordkant een zogenaamd mesthuis aangebouwd. Ook werd in die jaren een nieuwe schuur (schöppe) gebouwd. Zowel het mesthuis als de schöppe zijn inmiddels alweer gesloopt.

Bernard en Anna ter Woorst met kinderenIn 1927 werd de hele boerderij onder handen genomen. Het oude woongedeelte aan de westzijde werd gesloopt en maakte plaats voor een nieuw en ruim woonhuis. Aan de niendeurkant werd de boerderij met één gebont verlengd, waardoor een deel van vier gebont ontstond. De middensteen van de deurboog in het mesthuis liet de letters BTW zien, de initialen van de bouwer-eigenaar: Bernard ter Woorst. In 1922 trouwde Anna Maria ter Woorst (Marie) met Antonius Zuthof (Toon), afkomstig van het erve de Witteboer in D'n Brook'n. Zij woonden sindsdien in Haaksbergen. Harmina Johanna ter Woorst (Mina) trouwde met Gerhardus Johannes ten Dam (Gerard) op het erve de Mast in D'n Brook'n. Dina ter Woorst trouwde met Scholte Morsink in Haaksbergen. Zij verhuisde met hem via Groenlo naar Noord-Brabant en later naar Sevenum in de gemeente Horst Limburg.

[toevoeging MJ: De foto hiernaast laat Bernard en Anna met hun kinderen zien. Vlnr: Mina, Dina, Maria, Anna en Hendrik. De foto is gemaakt voor het nieuwe huis. Waarschijnlijk bij hun 30 jarig huwelijk tussen 1928 en 1930.]

(deel 5)

Het erve de Slatboer wordt sinds 1907 bewoond door de familie Ter Woorst. De eerste generatie was Bernard ter Woorst, zijn vrouw Anna Hilderink en hun vijf kinderen (vier dochters en een zoon). De zoon, Heinrich Hermann ter Woorst, roepnaam Hendrik, trouwde in 1931 met Maria Hendrika Elisabeth Veendrick, roepnaam Marie. Zij was de oudste dochter van August Veendrick en Hendrika Antonia Welling en in 1904 in Gaanderen geboren. Haar jeugd bracht zij door op de Rietmolense havezathe DE Seickerborg, beter bekend als het erve Borgman of de Ravenhorst.

In 1943 overleed Bernard ter Woorst op 72-jarige leeftijd. Zijn vrouw Anna Hilderink was enkele jaren eerder in 1939 al gestorven. Ook zij was bij haar overlijden 72 jaar oud. Het gezin Ter Woorst-Veendrick telde zeven kinderen: vier zoons en drie dochters. Annie, August, Rikie en Alfons wonen in Rietmolen. Bernard woont in Hengevelde, Henk in Haaksbergen en Maria in Neede. Na de Tweede wereldoorlog tot ver in de jaren zestig was op het erve Slatboer ook een meelhandel met aanverwante zaken gevestigd. Veel boeren uit Rietmolen en omgeving zullen zich in dit verband de naam Wassanen herinneren. Vooral rond 1960 werden in deze meelhandel grote omzetten bereikt, waarvoor vooral Bernard ter Woorst junior, zich inzette. Concurrerende bedrijven moesten toezien , hoe de omzetten van deze meelhandel voortdurend stegen.

Er zijn een aantal veldnamen, die vanouds bij de Slatboer horen: 'n Es, 'n Goorden, 't Olland en 't Slat. In 1959/1960 leverde de eeuwenoude es van de Slatboer de vele vrachten zand om achter de kerk van Rietmolen een stukk van het Olland op te hogen en geschikt te maken voor de aanleg van een nieuwe begraafplaats. In dezelfde jaren werd op een ontgrond deel van de es een grote schuur gebouwd, die nu dienst doet als veestalling.

De slatboer is nu een erf met de grootte van 13 ½ hectare cultuurgrond, waarop de bedrijfsspecialisatie gericht is op de winning van melk. Een keline veertig melkkoeien (zwartbont) zorgen voor een dagelijkse melkstroom. Een vijftien stuks jongvee staan garant voor een ononderbroken melkwinning in de komende jaren.

Het melkveebedrijf op de Slatboer wordt tegenwoordig geleid door August ter Woorst die zijn vader is opgevolgd op de boerderij.August wordt daarbij terzijde gestaan (sinds 1966) door zijn vrouw Trudie, dochter uit de Needse familie Toon ten Elsen-ter Haar. Hun twee dochters en hun zoon Guus zijn de jongste generatie op het tegenwoordige erve de Slatboer.


In 1975 is Hendrik ter Woorst gestorven. Hij is 75 jaar oud geworden. Zijn vrouw Marie ter Woorst-Veendrick is nog dagelijks druk in de weer. Wat zij over het erve Slatboer weet te vertellen is meer dan de ruimte in dit blad toelaat.

Een steen, aangebracht in de noordgevel van het woonhuis, vermeldt de initialen van drie generaties Ter Woorst, aan wie de erve de Slatboer een plek heeft geboden om te leven en te werken.


Henk Kormelink

overgenomen en bewerkt: januari 2008