Marinus Noordijke en Sara Hoek

| Afdrukken |

Marinus Noordijke wordt op eerste kerstdag 1882 in Scherpenisse geboren. Zijn vader was Pieter Noordijke en zijn moeder Catharina Hoek. Geboorte-aankondiging Marinus Noordijke 1882

 

Uit de advertentie in de Zierikzeesche Nieuwbode van 28-12-1882 blijkt dat het een voorspoedige bevalling is geweest.

Op zijn eenentwintigste verjaardag krijgt hij (van zijn grootvader of vader) een statenbijbeltje dat lange tijd na het overlijden van Marinus (in 1963) trots en gekoesterd bezit van mijn schoonmoeder was.

Huwelijk Marinus en SaraMarinus Noordijke is zijn levenlang landbouwer geweest. In december 1909 trouwt hij met Sara Johanna Hartog, die dan net een week 21 is. Ouders van Sara zijn Christiaan Hartog en Adriana Bolier. Sara woont op dat moment nog met haar ouders aan de Langeweg in Scherpenisse.

De vaders van dit koppel kennen elkaar waarschijnlijk goed omdat zij in 1905 beiden  door de dijkraad tot lid van het bestuur der Waterkeering van het calmiteuse waterschap Scherpenisse worden verkozen.

 

 

 

 

 

 

 

Tenminste vanaf hun huwelijk woont het echtpaar aan de Bobbeweelweg (nu nummer 2).

Bobbeweelweg 2, 1956 

Half augustus 1910 (achtenhalve maand na het huwelijk) wordt zoon Pieter geboren. Twee jaar later komt dochter Adriana Wilhelmina ter wereld. Hierna worden geen kinderen meer geboren.

Blijkens de Ierseke en Thoolse Courant koopt Marinus in 1913 twee stukken grond bij:

Ierseksche en Thoolsche Courant, 29-03-1913; p. 2/8 
Uitslag verkopingen en aanbestedingen: 27 maart ten overstaan van notaris D. van de Velde te Tholen, werden op verzoek van de heer Chr. Hartog, dijkgraaf te Scherpenisse ingezet de volgende perceelen bouw- en weiland....
Gemeente Scherpenisse - Abeelhoek
36 47.62 aren bouwland door den heer M. Noordijke landbouwer te Scherpenisse voor ƒ380.

Ierseksche en Thoolsche Courant, 05-04-1913; p. 7/8 
Uitslag verkopingen en aanbestedingen: 3 april  ten overstaan van notaris D. van de Velde te Tholen, werden op verzoek van de heer Chr. Hartog, dijkgraaf te Scherpenisse ingezet de volgende perceelen bouw- en weiland....
Gemeente Scherpenisse Danker Jacobshoek
98.75 aren bouwland en zijkantweg aan den Lagenweg gekocht door de heer M. Noordijke Pzn. landbouwer aldaar voor ƒ990.

Noot: de genoemde dijkgraaf is de vader van zijn vrouw.

Aanbeveling verzekering M Noordijke Pieterzn

In 1917 sterft blijkens nevenstaande aanbeveling in het Zierikzeesch Nieuwsblad van 2 november 1917 een rund van Marinus. Hij is hiervoor bij de Onderlinge Veeverzekering Maatschappij "Almelo" verzekerd. Het is gebruikelijk in die tijd om van tevredenheid over de verzekering in de krant kond te doen. Een bijzondere vorm van reclame zullen we maar zeggen!

 

  

 

Aankoop mannen zitplaats  

Na het overlijden van zijn schoonvader Christiaan Hartog in 1939 wordt onder andere een mannenzitplaats in de Ned. Hervormde kerk verkocht. Marinus koopt een van deze mannenplaatsen.


 

In februari 1944 wordt Tholen door de Duitsers onder water gezet om te voorkomen dat de geallieerden konden landen. Hierdoor moesten Marinus en Sara van hun boerderij af. Hun dochter woonde op dat moment in Breda op de Godevaert Montenstraat 3. Het was een huis zonder gemak. Dat stond in de tuin. Opa bracht de kippen van de boerderij mee in de tuin, die er daardoor na de oorlog niet fraai meer uitzag. Als vele gezinnen was het op elkaars lip leven in barre omstandigheden en grote onzekerheid geen eenvoudige opgave. Na de bevrijding (en het ongedaan maken van de inundatie) konden opa en oma naar Scherpenisse terug. Opa kon in de boerderij altijd precies aanwijzen tot hoever het water had gestaan. Dat er zout in de muren was gedrongen bleef heel lang merkbaar.

In 1953 maken zij opnieuw een overstroming mee, hoewel Scherpenisse dan niet onder water komt te staan. Opa en oma Zeeland met Plona (1956)    

Opa en oma Zeeland (zoals de kinderen Abspoel ze noemen) wonen tot het overlijden van opa aan de Bobbeweelweg. De vertelling wil dat opa Zeeland vanaf zijn sterfbed heeft geregeld dat oma na zijn overlijden "aan de straat" en "in het dorp" kan gaan wonen. Zij verhuist dan ook een dag na zijn begrafenis op 22 september 1963 naar de Julianastraat 13 in Scherpenisse. De laatste twee en half jaar voor haar dood woonde ze in een verzorgingshuis in Bergen op Zoom.